Logga in
Skicka ett mejl
Ring 010 257 2902
Posta PB 34, 22101 Mariehamn
ÅLÄNDSKA AKTIER

Uppdaterad 25.05.2018 17:00

      Senaste avslut Dividend
Aktie Köp Sälj Pris Datum Belopp Räk.år
Ã…ngfartygs Aktiebolaget Alfa 13000,0013000,0003.04.2017300,0031.03.2010
Ã…lands Tidnings-Tryckeri Ab  83,0020.04.20182,0031.12.2010
Ã…lands Vindenergi Andelslag  500,0017.02.201425,9231.12.2009
Carl Rundberg Ab  100,0019.11.20140,0031.12.2010
Rederiaktiebolaget Eckerö58,00 58,0009.05.20182,0031.12.2011
Rederiaktiebolaget Hildegaard  40000,0002.06.20161150,0031.03.2010
Ab Lantbruk Ã…land  150,0010.09.20150,0031.12.2010
Medimar Scandinavia Ab      
Mariehamns Tryckeri Ab  800,0018.04.201845,0031.12.2006
Mariehamns Parti Ab  3000,0011.07.201175,0031.12.2010
Mariehamns Telefon Ab  2000,0011.08.2016136,0031.12.2010
Nya Ã…lands Tidningsaktiebolag  20,0018.04.2008  
Productive Business Systems Holding Ab    0,0031.12.2005
Ã…lands Skogsindustrier Ab  15,0007.03.2018  
Stallhagen Ab  140,0016.12.2016  
Transmar Ab      
© Andelsbanken för Åland. Ovanstående värdepapper är inte föremål för offentlig handel eller annan därmed jämförbar handel. Uppgifterna ovan baseras endast på order som förmedlats av Andelsbanken för Åland. Banken reserverar sig för alla eventuella fel i uppgifterna. Den som avser handla med värdepapperen rekommenderas att ta kontakt med banken för personlig rådgivning.
 
Så fungerar handeln med onoterade värdepapper i praktiken

Andelsbanken för Åland tar fortlöpande emot köp- och säljordrar för aktier och andelar i ovanstående åländska bolag.

Ovanstående värdepapper är inte föremål för offentlig handel eller annan därmed jämförbar handel. Onoterade värdepapper medför normalt större risk än börsvärdepapper dels på grund av att onoterade bolag inte har någon fortlöpande informationsskyldighet, dels på grund av att omsättningstakten för onoterade värdepapper i de flesta fall är långsam (likviditetsrisk).

Den som köper onoterade värdepapper är skyldig att betala 1,6 % överlåtelseskatt av köpesumman. Banken sköter betalning och redovisning av överlåtelseskatten för de affärer som vi förmedlar.

Beskattningen av dividender på onoterade värdepapper skiljer sig från beskattningen av dividender på börsvärdepapper. Den som avser köpa onoterade värdepapper bör bekanta sig med beskattningsreglerna.

Om du vill köpa eller sälja onoterade åländska värdepapper rekommenderar vi att du tar kontakt för personlig rådgivning.

Andelsbanken för Åland uppbär provision för varje affär mot att vi tillhandahåller:

  • Enkel handel med onoterade åländska värdepapper
  • Aktivt arbete för att matcha din köp- eller säljorder
  • Affärsbekräftelse per post
  • Registrering av äganderätten till värdepapperet
  • Rapportering och betalning av överlåtelseskatt
  • Årsanmälan om handeln till berörda myndigheter
  • Personlig kontakt för frågor om bolagen och annat som rör handeln
 
   
   

© 2007 Andelsbanken för Åland