Logga in
Skicka ett mejl
Ring 010 257 2902
Posta PB 34, 22101 Mariehamn
ÅLÄNDSKA AKTIER

Uppdaterad 21.02.2017 16:00

      Senaste avslut Dividend
Aktie Köp Sälj Pris Datum Belopp Räk.år
Ångfartygs Aktiebolaget Alfa  12000,0010.01.2017300,0031.03.2010
Carl Rundberg Ab  100,0019.11.20140,0031.12.2010
Rederiaktiebolaget Eckerö43,0045,0047,0010.02.20172,0031.12.2011
Rederiaktiebolaget Hildegaard  40000,0002.06.20161150,0031.03.2010
Ab Lantbruk Åland  150,0010.09.20150,0031.12.2010
Medimar Scandinavia Ab      
Mariehamns Tryckeri Ab  750,0001.06.200945,0031.12.2006
Mariehamns Parti Ab  3000,0011.07.201175,0031.12.2010
Mariehamns Telefon Ab  2000,0011.08.2016136,0031.12.2010
Nya Ålands Tidningsaktiebolag  20,0018.04.2008  
Productive Business Systems Holding Ab    0,0031.12.2005
Stallhagen Ab  140,0016.12.2016  
Transmar Ab      
Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag73,00 65,0010.08.20162,0031.12.2010
Ålands Vindenergi Andelslag  500,0017.02.201425,9231.12.2009
© Andelsbanken för Åland. Ovanstående värdepapper är inte föremål för offentlig handel eller annan därmed jämförbar handel. Uppgifterna ovan baseras endast på order som förmedlats av Andelsbanken för Åland. Banken reserverar sig för alla eventuella fel i uppgifterna. Den som avser handla med värdepapperen rekommenderas att ta kontakt med banken för personlig rådgivning.
 
Så fungerar handeln med onoterade värdepapper i praktiken

Andelsbanken för Åland tar fortlöpande emot köp- och säljordrar för aktier och andelar i ovanstående åländska bolag.

Ovanstående värdepapper är inte föremål för offentlig handel eller annan därmed jämförbar handel. Onoterade värdepapper medför normalt större risk än börsvärdepapper dels på grund av att onoterade bolag inte har någon fortlöpande informationsskyldighet, dels på grund av att omsättningstakten för onoterade värdepapper i de flesta fall är långsam (likviditetsrisk).

Den som köper onoterade värdepapper är skyldig att betala 1,6 % överlåtelseskatt av köpesumman. Banken sköter betalning och redovisning av överlåtelseskatten för de affärer som vi förmedlar.

Beskattningen av dividender på onoterade värdepapper skiljer sig från beskattningen av dividender på börsvärdepapper. Den som avser köpa onoterade värdepapper bör bekanta sig med beskattningsreglerna.

Om du vill köpa eller sälja onoterade åländska värdepapper rekommenderar vi att du tar kontakt för personlig rådgivning.

Andelsbanken för Åland uppbär provision för varje affär mot att vi tillhandahåller:

  • Enkel handel med onoterade åländska värdepapper
  • Aktivt arbete för att matcha din köp- eller säljorder
  • Affärsbekräftelse per post
  • Registrering av äganderätten till värdepapperet
  • Rapportering och betalning av överlåtelseskatt
  • Årsanmälan om handeln till berörda myndigheter
  • Personlig kontakt för frågor om bolagen och annat som rör handeln
 
   
   

© 2007 Andelsbanken för Åland